Skuteczność w windykacji

Każdy rodzaj windykacji niesie za sobą ryzyko nieskuteczności lub jest obarczony różnym stopniem skuteczności. Zastanawiając się nad najlepszą metodą dochodzenia praw do swojego długi i odzyskiwania długu powinniśmy przeanalizować trzy najpopularniejsze metody windykacji pod względem skuteczności ich działania. Przyjrzyjmy się windykacji polubownej, windykacji sądowo egzekucyjnej i windykacji samodzielnej pod kątem ich skuteczności w odzyskiwaniu majątku.

Windykacja nastawiona na cel

skuteczna agencja windykacyjna - warszawaWindykacja polubowna bardzo często prowadzi do polepszenie relacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, ale pod względem statystycznym nie jest najlepszym sposobem na egzekwowanie spłacalności długu. Można w tym miejscu przytoczyć przykład restrukturyzacji kredytu. Ludzie, którzy zazwyczaj znajdują się w kłopotach finansowych szukają ratunku chcąc restrukturyzować posiadany kredyt. Bardzo często zdarza się, że nawet po restrukturyzacji kredyt nie jest dobrze obsługiwany. Zdarza się że wciąż pojawiają się opóźnienia albo dochodzi do zaniechania płatności. W związku z tym restrukturyzacja w oczach dłużnika staje się sposobem na przedłużenie terminu spłacalności długu i nie jest to równocześnie sposób na wyjście z długów.  Windykacja sądowo egzekucyjna w założeniu i w swojej ostrej formie ma na celu egzekucję majątku posiadanego przez dłużnika, przy założeniu, że dłużnik posiada majątek, który jest w stanie pokryć zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela. Wówczas jest to najskuteczniejszy sposób na odzyskanie swoich wierzytelności. Jest to sposób niezależny wobec kapitału, który jest dla dłużnika do osiągnięcia poprzez uzyskiwanie dochodu z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, umowy o pracę, umów o dzieło, zlecenie, itp. Windykacja samodzielna jest najbardziej liberalnym sposobem obchodzenia się z dłużnikiem. Skuteczna agencja windykacyjna – Warszawa może również uczestniczyć w tym rodzaju windykacji w cieniu. Przewiduje ona nieodwoływanie się do stron trzecich w sporze o wierzytelność i często świadczy o sile przedsiębiorcy który dochodzi swoich praw w odzyskiwaniu długu w sposób samodzielny, natomiast przez część dłużników jest uważany za słabość, którą dłużnik często wykorzystuje do przedłużenia terminu spłacalności swojego długu.

Wszystkie trzy rodzaje windykacje różnią się pod kątem psychologicznego podejścia do sprawy egzekwowania swoich wierzytelności. Windykacja dla wielu dłużników to sposób na przedłużenie terminu spłacalności swojego zadłużenia i w taki sposób możemy ją rozpatrywać. Z określonym typem psychologicznym lepiej obchodzić się w sposób a, a z innym lepiej w sposób b. Nie ma uniwersalnej metody na skuteczne odzyskiwanie długów, poza konsekwencją i posługiwanie się radami profesjonalistów.

Skuteczność w windykacji
Przewiń do góry