Szkolenia bhp dla pracowników

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są koniecznym elementem podczas zatrudniania nowych pracowników. Bardzo często są oni niedoświadczeni w wdanej branży i nie znają niebezpieczeństw danego procesu produkcyjnego. Ważne jest, aby w konkretny i rzetelny sposób im przedstawić wszystkie czekające na nich niebezpieczeństwa oraz pokazać, w jaki sposób powinni wykonywać swoje obowiązki. W każdej pracy powinniśmy bowiem na pierwszym miejscu stawiać bezpieczeństwo swoje i innych.

Szkolenie pracowników z bhp

szkolenia bhp dla pracowników rzeszówJak powinno wyglądać takie szkolenie? Według przepisów Kodeksu Pracy, szkolenie wstępne bhp powinno trwać trzy godziny lekcyjne. Każdy pracownik powinien uczestniczyć w takim szkoleniu, zanim zostanie dopuszczony do wykonywania swoich codziennych obowiązków. Po szkoleniu, wypełnia się odpowiednią kartę szkolenia, w której określa się, jaki rodzaj szkolenia został przeprowadzony. Na karcie podpisuje się zarówno pracownik jak i osoba, która przeprowadzała szkolenie. Taki dokument na dowód przeprowadzenia szkolenia bhp dla pracowników Rzeszów, umieszcza się w teczce ze wszystkimi dokumentami danego pracownika. Jaki powinien być zakres samego szkolenia? Według przepisów, podczas instruktażu powinno zostać poruszone aż jedenaście zagadnień dotyczących tego, w jaki sposób wykonywać obowiązki podczas pracy. Oczywiście silnie się one zazębiają. Instruktor powinien zacząć od omówienia ogólnych zagrożeń i swobodnie przechodzić do tych bardziej specyficznych dla konkretnego miejsca pracy i zakładu. Pracownicy powinni dowiedzieć się z jakich środków ochrony indywidualnej powinni korzystać w ciągu całego dnia pracy, a z jakich tylko doraźnie podczas wykonywania konkretnych prac. Oczywiście bardzo przydatne są informacje, gdzie zatrudniony znajdzie okulary ochronne lub inne podobne elementy. Bardzo ważną kwestią jest również zaznajomienie się z tokiem postępowania podczas wypadków. Istotne jest również przedstawienie pracownikowi, jak oznaczone są apteczki, gaśnice oraz ewentualny defibrylator, który znajduje się na terenie zakładu.

Każdy pracownik, który przechodzi szkolenie, powinien również dowiedzieć się, jak wyglądają oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz jak postępować w przypadku różnych zagrożeń. Każdy zakład pracy powinien mieć opracowaną dokumentację w zakresie planu ewakuacji oraz postępowania, jeśli któryś z pracowników ulegnie wypadkowi. Wnioski z takiej dokumentacji często są najistotniejszymi informacjami przekazywanymi pracownikom przez szkoleniowca.

Szkolenia bhp dla pracowników
Przewiń do góry