Elementy składowe instalacji elektrycznej

 

Nikt obecnie nie wyobraża sobie codziennego życia bez stałego dostępu do energii elektrycznej. Sprawia to, że coraz większa liczba osób staje się odbiorcami energii elektrycznej co obciąża sieć przesyłową oraz jednostki wytwórcze. Wraz z wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną musi się również rozwijać system, który zapewnia jej podaż. W związku z tym poszczególne państwa inwestują w rozwój swojej infrastruktury, która dostarcza do sieci odpowiednią ilość megawatogodzin.

Sposoby wytwarzania elektryczności

instalacje elektryczneKolejnym zagadnieniem związanym z użytkowaniem energii elektrycznej jest jej rozprowadzenie z głównego punktu zasilającego do odbiorcy końcowego. O ile przy pomocy sieci przesyłowych energia jest transportowana pomiędzy stacjami roboczymi takimi jak chociażby stacje transformatorowe czy wcześniej wspomniane główne punkty zasilające, o tyle w budynku odbiorcy muszą zostać zastosowane obwody umożliwiające wykorzystanie dostępnej energii. W tym celu po budynkach rozprowadzane są instalacje elektryczne, które umożliwiają wykorzystanie dostępnej mocy. W ramach instalacji elektrycznych w obiekcie instalowane są przewody rozprowadzające prąd, gniazdka odbiorcze, wyłączniki, przełączniki, zabezpieczenia czy w końcu mierniki energii elektrycznej. Wszystkie wymienione wyżej elementy razem tworzą instalację elektryczną obiektu. W zależności od charakterystyki danego budynku oraz jego zapotrzebowania na energię instalacja elektryczna może zostać zrealizowana w różny sposób. Istnieje kilka układów instalacji, w które mogą zostać wyposażone budynki. W zależności od potrzeb istnieje możliwość osobnego wykorzystania przewodu neutralnego oraz ochronnego lub ich łączona funkcja. W przypadku obiektów o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię, w których funkcjonują maszyny potrzebujące do swojej pracy dużej mocy w zakładach realizowana jest przeważnie instalacja trójfazowa. W ten sposób odbiorniki, którymi mogą być silniki, pompy czy innego rodzaju urządzenia, których napęd wymaga dużej ilości energii elektrycznej mogą poprawnie funkcjonować z pełną wydajnością. Warto dodać, że w przypadku dużych odbiorników energii elektrycznej często do zasilania realizowane są dwa obwody: gwiazda oraz trójkąt.

Do rozruchu silnika stosowany jest układ dostarczający początkowo mniejszej mocy co skutkuje mniejszym udarem prądowym oraz mniej gwałtownym rozruchem silnika. Po osiągnięciu optymalnych obrotów układ sterujący jest przełączany w trójkąt, który dostarcza już nominalną moc do urządzenia. Jak widać w zależności od potrzeb instalacje elektryczne, które umożliwiają odbiór i wykorzystanie energii elektrycznej mogą się w znaczący sposób różnić między sobą. W znacznej mierze wpływa na to charakterystyka budynku oraz park maszynowy czy urządzenia, które są w nim zainstalowane.

 

Elementy składowe instalacji elektrycznej
Przewiń do góry